Akalla 4H gård

Getter

På Akalla 4H har vi Jämtgetter som är en gamla svenska lantras.

Under våren brukar vi få killingar

Greta
Jämtget
Född: 2013

Stina
Jämtget
Född: 2013