Akalla 4H gård

öppetider

 Djuren finns att ses i sina hagar alla dagar i veckan ca kl 8.30-16.00 

Stallet är öppet när det finns personal på plats