Akalla 4H gård

Gdpr

Lagring av personuppgifter / GDPR
 
 
Från och med i år så skärps PUL (gamla personuppgiftslagen) och går över till något som heter GDRP (General data protection regulation) Detta har gjort att vi måste ha ett aktivt ställningstagande till att vi lagrar personuppgifter i tex vår medlemsbas och att vi samtidigt informerar till vad vi använder våra register till.
När ni kryssar i "Nej" till att vi lagrar era uppgifter så får vi inte ens ha era kontaktuppgifter, telefonnummer, namn, eventuella allergier sparade.
Detta ställer till det då vi har era barn i verksamheten. Nya lagen är striktare än förut vilket innebär att man ska ha bättre kontroll på sina register, de får tex inte finnas med inaktuella uppgifter i registren samt att man för register över alla sina register i föreningen.
För att vara med i vår förening så måste man lösa medlemskap och medlemmarna registreras då i vår förening samt på vårat riksförbund, man omfattas  också av en olyksfallsförsäkring.
Vi använder aldrig en enskild persons personuppgifter till något annat ändamål en för registrets skull. När vi söker aktivitetsbidrag används inte enskilda personens uppgifter utan statistik på deltagartillfällen som medlemmen medverkat.